Skip Navigation

Select Language

ŽHAVICÍ SVÍČKY

destroyed-lacking-probe-tip

Zničený/chybějící hrot žhavicího elementu

dimples-on-probe-tip

Důlky v hrotu žhavicího elementu

broken-probe-tip

Ulomený hrot žhavicího elementu

swollen-probe-tip

„Oteklý“ hrot žhavicího elementu

bulging-ring-probe-tip

Vyboulený tyčinkový žhavicí element

probe-deformation

Deformace žhavicího elementu (z důvodu přehřívání)

lacking-probeNedostatečná sonda

probe-perforation-fissures

Perforace sondy, praskliny nebo roztavení v blízkosti těla žhavicí svíčky

probe-in-contact-with-glow-plug


Sonda v kontaktu s tělem žhavicí svíčky

carbon-fouling-between-body-and-glow

Uhlíkové usazeniny mezi tělem svíčky a žhavením sondy

carbon-fouling-in-glow-plug-seat

Uhlíkové usazeniny v sedle žhavicí svíčky

damaged-glow-plug-hexagon-thread

Poškozený šestihran/závit žhavicí svíčky

power-supply-terminal-bent


Ohnutá svorka žhavicí svíčky

power-supply-terminal-broken-off


Ulomená svorka žhavicí svíčky

nabíjení...
{{ part['jcr:title'] }}